ARTISTIC WORD CLOUDS - ziua Europeana a limbilor

  • PDF

 

                                  "Timeless Moments with I.L.Caragiale" - editia a VI-a

 

 

Liceul de Arte a găzduit la Sala festivă în 20 februarie 2014 spectacolul-concurs "Timeless Moments with I.L.Caragiale" - editia a VI-a (proiect derulat în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană "Lucian Blaga" Alba).

Ediţia din acest an a inclus trei secţiuni şi s-a desfăşurat într-o ambianţă muzicală specifică lumii caragialiene, d-na prof. Elena Beşliu fiind responsabilă pentru această delicată îmbinare a gândului cu sunetul:

1) Concurs de interpretare "I.L.Caragiale- Personaje Memorabile" – jucarea pe scena Sălii Festive a liceului a unor fragmente din opera caragialiana (Două loturi, C.F.R., 25 de minute, Amici ) - participă 6 grupe de câte 2-4 elevi. Premiul I a fost câştigat de echipa formată din Stan Adrian şi Haţegan Teodora din clasa a VII-a B care au interpretat un fragment din Două Loturi.

2) “Caragiale’s Charming World” - concurs de întrebări în limba engleză pe marginea momentelor dramatice prezentate. Participă 5 grupe formate din 2-3 elevi din public. Premiul I a fost câştigat de grupa cu număul 3 formată din Dancea Cristina si Puscoiu Andreea ( VI B).

3) “Caragiale: Artistic Insights” - expoziţie de lucrări având ca tematică interpretarea vizuală a unor idei caragialiene. Elevii de la arte plastice şi arhitectură au redat prin desen idei caragialiene despre varietatea personajelor si a lumilor create de acestea.

            S-au acordat Diplome de Excelenţă pentru interpretarea de excepţie a personajelor caragialiene elevilor: Dan Moldovan (cl. XII A), Adrian Stan  (cl. VII B) si Andreea Cristea (cl. VII B).

Membrii juriului au fost: prof. Livia Dioşan, prof. Nicoleta Apostol si din partea Bibliotecii Judeţene, d-na Felicia Colda, care a oferit diplome tuturor participanţilor.

 

Organizatori: prof. Nicoleta Apostol, prof. Florica Adam, prof. Livia Dioşan

                           bibliotecar Felicia Colda.

Colaboratori: prof. Rodica Olteanu, prof. Alice Jurcoveţ, prof. Augusta Coman

                           prof. Elena Beşliu, prof. Celina Almăşan, prof. Sorina Ţibacov.

http://sleepingpillsonline24x7.com

 

 

                                                                                                Povestea Cartilor

                                                                Lumea poveştilor (re)citite

 

“Povestea Cărţilor” este un proiect educativ implementat de Catedra de limbă şi comunicare de la Liceul de Arte în colaborare cu Biblioteca şcolii în perioada septembrie – octombrie 2013 cu scopul de a încuraja colaborarea între elevi pe tărâmul lecturii.

Sub îndrumarea doamnelor profesoare Rodica Olteanu şi Alice Jurcoveţ, elevii din clasele VII A, VI A/B, au lecturat fragmente literare variate (Lumina, Basmul toamnei, Minunea de R.J. Palacio) urmărind evidenţierea legăturilor care se stabilesc între textul scris şi fiecare nouă lectură/interpretare a acestuia şi au colaborat în procesul de selecţie a unor citate sau ilustraţii care au fost incluse pe semnele de carte realizate.

D-na prof. Celina Almăşan le-a prezentat elevilor din clasele a IX-a A şi a IX-a C dicţionarul în limba engleză Advanced Learner’s Dictionary - Cambridge University Press. La clasa a XI-a B, d-na Almăşan a derulat dezbateri pe marginea poveştilor de viaţă descrise de Corinne Hofmann în Întoarcerea la Barsaloi şi Adio Africa.

Elevii clasei a VII-a B au realizat o expoziţie de broşuri ale cărţilor preferate având-o coordonatoare pe d-na prof. Florica Adam. Elevii clasei a VIII-a A au participat la un concurs pe echipe “Robin Hood – the justice-maker” organizat de d-ra prof. Nicoleta Apostol. În cadrul echipei elevii au colaborat în vederea identificării trăsăturilor eroului cu scopul de a realiza un afiş publicitar care să atragă cât mai mulţi cititori ai poveştii. D-na prof. Augusta Coman a desfăşurat împreună cu elevii clasei a IX-a B un atelier de analiză a textului liric încurajând cercetarea imaginilor artistice specifice poeziei.

La biblioteca şcolii, sub îndrumarea d-nei bibliotecar Angela Ciobotă, a avut loc expoziţia de semne de carte realizate de elevii şcolii care a putut fi vizionată pe parcursul mai multor zile.  Prof. Nicoleta Apostol

povesteacartilor-oct2013 1povesteacartilor-oct2013 2povesteacartilor-oct2013 3povesteacartilor-oct2013

 

 

 

                                                                  Ziua Europeana a Limbilor

 

  Comunicare lingvistică prin arte vizuale

 

Cu ocazia Zilei Europene a Limbilor doamnele profesoare Nicoleta Apostol şi Celina Almăşan de la Liceul de Arte împreună cu doamna profesoară Aiva Ozolina de la şcoala Daugavpils 12. vidusskola din Letonia au organizat activităţi cultural-artistice în colaborare cu membrii echipei proiectului TTE LAVA şi cu doamna prof. Elena Beşliu (responsabilă de cadrul muzical al activităţilor desfăşurate). Elevii au avut ocazia de a-şi manifesta creativitatea artistică într-o sferă lingvistică extinsă lucrând în grupe mixte (români şi letoni) în cadrul cărora au discutat despre cuvinte preferate în limbi precum engleză, letonă, română, italiană, franceză, spaniolă, germană etc.

http://ukmedsnorx.com/xanax http://ukmedsnorx.com/ativan http://ukmedsnorx.com/valium

  • Workshop: Artistic Language Posters – 19.09.2013– elevii proiectului TTE LAVA (români şi letoni, cl. X-XII) împreună cu alţi elevi de la Liceul de Arte (cl. VII-XII) au participat la realizarea unor postere lingvistice cuprinzând cuvintele preferate ale elevilor în limbile: letonă, română, engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană etc. Cuvintele au fost aranjate într-un mod artistic şi au fost însoţite de imagini reprezentative. Elevii au lucrat pe grupe, iar activitatea a avut un fundal muzical asigurat de d-na prof. Beşliu Elena, atmosfera muzicală stimulând creativitatea şi comunicarea între elevi şi cadrele didactice coordonatoare.
  • Expoziţie EDL 2013: Artistic Language Posters – 26.09.2013 - posterele realizate au fost expuse în cadrul unei expoziţii, elevii având posibilitatea de a admira munca celorlalţi şi de a schimba impresii pe marginea cuvintelor alese.

 

Prof. Nicoleta Apostol

 

zel-sept2013-ttelavazel-sept2013-ttelava 1zel-sept2013-ttelava 2zel-sept2013-ttelava 3zel-sept2013-ttelava 4zel-sept2013-ttelava 5zel-sept2013-ttelava 6zel-sept2013-ttelava 7zel-sept2013-ttelava 8

 

 

 

 

Ziua Europeanâ a Limbilor a fost celebratâ de către elevii de la Liceul de Muzicâ şi Arte Plastice împreunâ cu elevii de la Şcoala cu clasele I-VIII "Vasile Goldiş" din Alba Iulia în cadrul unui workshop intitulat "Artistic Word Clouds" care a avut loc la CDI-ul şcolii "Vasile Goldiş" cu sprijinul d-nei bibliotecare Gianina Barb.

Activitatea s-a desfăşurat pe grupe, elevii având posibilitatea de a interacţiona unii cu alţii în vederea finalizării unor postere artistice cuprinzând cuvinte în limbile engleză, franceză, italiană, spaniolă, portugheză având tematici diferite (saluturi, anotimpuri, instrumente muzicale, culori).

În cadrul grupului elevii au învăţat cuvintele în cele cinci limbi ajutându-se unii pe alţii în cazul pronunţiei cuvintelor. La finele activităţii fiecare grupă a prezentat celorlalţi participanţi posterul realizat menţionând elementele de bază folosite în redarea artistică a sensului transmis de cuvintele cu care au lucrat. Elevii au precizat de asemenea cuvântul preferat şi limba în care acesta a fost cel mai usor de retinut.

Pe parcursul derulării workshop-ului elevii au fost îndrumaţi de doamnele profesoare de limba engleză Nicoleta Apostol şi Alina Banea, iar d-ra prof. Ana-Maria Clep a încheiat activitatea prin interpretarea la vioară a unor secvenţe muzicale care au încântat auditoriul.

Prof. Nicoleta Apostol