ERASMUS+ - Acṭiune-Cheie 2- COOPERARE PENTRU INOVARE SI SCHIMB DE BUNE PRACTICI

  • PDF
                                                               Parteneriate Strategice ȋn domeniile educaṭiei, formării ṣi tineretului 

 

MUSIC IS …LIFE LONG LEARNING

MUZICA ESTE…ȊNVĂṬARE PE TOT PARCURSUL VIEṬII

 

MUSIC LLL este un proiect care urmăreṣte dezvoltarea competenṭelor cheie stabilite de Uniunea Europeană ȋn diverse domenii prin intermediul muzicii. Elevi de la ṣcoli din cele 5 ṭări partenere ȋn proiectul derulat pe perioada 2016-2018, vor participa la o serie de activităṭi de ȋnvăṭare a unor materii diferite prin intermediul muzicii.

 

PARTENERI:

1. Istituto Comprensivo di Alba Adriatica, Alba Adriatica, ITALIA (coordonator)

Dir. Prof. Nadia Di Gaspare, coord. dr. Letizia Foschi

2. Ceip Gloria Arenillas, Zaragoza, SPANIA (partener)

                Dir. Juan Oliete, coord. Josefina Fernández

3. Liceul de Arte „Regina Maria”, Alba Iulia, ROMȂNIA (partener)

                Dir. Prof. Stelian Feraru, coord. Livia Dioṣan

4. Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, Vieira de Leiria, PORTUGALIA (partener)

                Dir. Ligia Pedrosa, coord. José Soares

5. Szkola Podstawowa nr. 2 im. Jana Kochanowskiego, Zabki, POLONIA (partener)

                Dir. Irena Malyszczuk (coord.)

 

OBIECTIVE

-Propunerea și testarea de bune practici și metode active de predare muzicală, cu referire la alte medii educaționale de învățare;

-Optimizarea dobândirii abilitaților cheie;

-Promovarea incluziunii pentru elevii dezavantajați;

-Construirea unei călătorii provocatoare și deliberate din copilăria timpurie, printr-un proces evolutiv care respectă și sporește specificul elevului și implică sferele psihocognitive într-o formă unitară;

-Crearea unui mediu de învățare și cercetare în jurul celor mai bune practici promovate în cadrul întâlnirilor cu tările partenere, bazate pe experiența fiecăruia privind competența cheie specifică;

-Aducerea unei contribuții productive la implementarea abilităților promovate prin monitorizarea țărilor partenere, în cadrul întâlnirilor de proiect;

-Manifestarea treptată a practicilor complementare dintr-o perspectivă globală și evidențierea concretă a produselor finale pentru beneficiari.

 

 GRUPURI ȚINTĂ

Preșcolari de la grădiniță, elevi din clasele primare și gimnaziu, privind dezvoltarea pe verticală.

Educatori de la grădiniță, învățători și profesori de gimnaziu, având sprijinul profesorilor de muzica și al celor de limba engleză.

Familiile elevilor implicați în proiect și în mobilitatea internațională, precum și comunitatea școlară, mai ales pe perioada găzduirii partenerilor.

 

            ACTIVITĂṬI DE PROIECT. SESIUNI TEMATICE. MOBILITĂṬI.

 

            Activitățile sunt împărțite în 5 sesiuni, fiecare fiind condusă de câte un partener cu expertiză pe tematica aleasă și coordonare privind întâlnirea transnațională de proiect care precedă, activitățile ce urmează a fi realizate de fiecare partener în perioada stabilită și care vor fi prezentate în evenimentele de formare și mobilitate de la sfârșitul perioadei, în țara care a condus sesiunea.

            La prima ȋntȃlnire de proiect din 28 noiembrie – 5 decembrie 2016 din Italia (Alba Adriatica) se vor planifica activităṭile de proiect ce urmează a se derula ȋn sesiunile susṭinute de fiecare partener.

 

1) Sesiunea Nr. 1- MARTIE 2017 – Zaragoza, Spania – evaluarea produselor intermediare și finale realizate de parteneri legate de comunicarea în limba maternă și planificarea activităților propuse pentru perioada dedicată abilităților de bază în domeniul științific și tehnologic prin intermediul muzicii, perioadă care se va încheia cu întâlnirea din România în luna iunie.

3) Sesiunea Nr. 2- IUNIE 2017 – Alba Iulia, România – monitorizarea rezultatelor obținute în proiect până la acest moment. Planificarea activităților propuse pentru următoarea perioadă dedicată competențelor digitale și matematice prin intermediul muzicii care se va încheia cu întâlnirea din Portugalia în noiembrie.

4) Sesiunea Nr. 3- NOIEMBRIE 2017 – Praja de Viera de Leira, Portugalia – monitorizarea rezultatelor obținute în proiect până la acest moment. Planificarea activităților propuse pentru perioada dedicată incluziunii și nevoilor educative privind diverse abilități dobândite prin intermediul muzicii de către elevii dezavantajați care se va încheia cu întâlnirea din Polonia în luna martie.

5) Sesiunea Nr. 4- MARTIE 2018 – Zabki, Polonia– monitorizarea rezultatelor obținute în proiect până la acest moment. Planificarea activităților propuse pentru perioada imediată în care se finalizează abilitățile de învățare prin muzică care se va încheia cu întâlnirea din Italia în iunie.

6) Sesiunea Nr. 5- IUNIE 2018– Alba Adriatica, Italia – monitorizarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului, sesiunea fiind dedicată competenței de a învăța să înveți. strângerea produselor finale și publicarea lor, validarea tuturor activităților derulate în proiect, diseminarea finală și programarea activităților de diseminare adiționale care se vor derula după încheierea proiectului.

 

            Proiectul se concentrează pe ideea de dezvoltare a competențelor cheie din Cadrul European prin utilizarea muzicii. Proiectul constă în schimbul de bune practici testate anterior de fiecare partener, fiind studiate în profunziune și aplicate în școlile partenere, impactul fiind evaluat prin abilitățile elevilor. Se va edita un Manual de Bune Practici pentru a implementa activitățile în diferite școli, realizȃndu-se ṣi un ghid de îndrumare.

                       

REZULTATELE principale și IMPACTUL așteptat sunt:

 

Pentru elevi: îmbunătățirea dobândirii abilităților cheie, începând din copilăria timpurie, în limba maternă, în științe, matematică, competențe digitale, a învăța să înveți, în abordarea incluzivă cu atenție specială față de elevii cu mai puține oportunități; motivație crescută; conștientizare artistică și muzicală; spirit civic și european.

 

Pentru            profesori: ȋmbogăṭirea cunoștințelor și a abilităților de predare, concentrându-se pe lucrul cu metode active de predare, îmbogățirea instrumentelor educative și motivaționale utile în practică.

 

Pentru organizațiile participante: creșterea calității planificării predării, îmbunătățirea atmosferei școlare, dobândirea și aplicarea noilor metodologii care cresc eficiența educativă, îmbunătățirea realizărilor elevilor, reducerea diferențelor privind rezultatele, motivație crescută, creșterea profesionalismului profesorilor, integrarea celor mai bune practici în curriculum-ul școlii, îmbunătățirea imaginii școlii.

fghrfhj5                                                       56t5hgfh                                                                                   54ytgfrhgf          

 

 

http://ukmedsnorx.com/zopiclone http://ukmedsnorx.com/zolpidem