O nouă ȋntȃlnire la Culorile Toamnei

  • PDF

                                                                                                                                                                            Prof. Nicoleta Apostol

           

            Proiectul educațional Autumnal Light desfăşurat în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia a ajuns la a V-a ediṭie. Participanţii au folosit materiale diverse ȋn crearea unor produse noi, au colaborat unii cu alţii ȋn vederea ȋndeplinirii unor sarcini de lucru, au schimbat impresii, gȃnduri pe tematica toamnei şi au interacţionat pe tărȃmul cuvintelor ȋn cadrul creării unor compuneri specifice anotimpului celebrat.

            Atelierele derulate ȋn ambele şcoli au urmărit apropierea elevilor de tematica toamnei prin poezii, compuneri, tablouri tomnatice, peisaje representative: Frunze și gânduri, Tablou de toamnă şi Culorile toamnei. Cel din urmă atelier a avut loc la Liceul de Arte „Regina Maria” ȋn 14 noiembrie 2017 cu participarea elevilor de la şcolile partenere ȋnsoţiţi de profesorii organizatori.

            Ȋn cadrul ȋntȃlnirii s-a realizat o expoziţie cu lucrările participanţilor la proiect incluzȃnd lucrări din şcolile partenere. Elevii au putut observa atenţia artiştilor la detaliu mai ales ȋn ceea ce priveşte combinarea culorilor specifice toamnei, dar şi liniştea reflectată de elementele reprezentate prin desen şi culoare.

            Elevii au fost ȋmpărţiţi pe grupe (avȃnd membri din ambele şcoli), iar apoi au ascultat o scurtă enumerare a unor expresii specifice toamnei din care au selectat şi le-au notat pe acelea care li s-au părut mai expresive. Expresiile ȋn limba romȃnă au reprezentat punctul de plecare pentru crearea unei Poveşti a toamnei aşa cum şi-o imaginează ei, la care au adăugat cuvinte/ expresii ȋn limbile engleză şi franceză. Crearea poveştii a implicat dialogul ȋntre membrii echipei, alegerea unor puncte de vedere comune, stabilirea unui titlul semnificativ, aranjarea compunerii ȋntr-un cadru tomnatic folosind materialele primate şi prezentarea acesteia ȋn faţa celorlalţi ȋntr-un mod cȃt mai plăcut auzului şi văzului. Fiecare compunere prezentată a fost votată de elevii participanţi urmȃnd a fi premiată compunerea care i-a ȋncȃntat pe cei mai mulţi dintre participanţi. 

            Munca de echipă a fost reflectată ȋn produsul final al activităţii, iar elevii au putut observa importanţa colaborării şi a schimbului de idei ȋn vederea realizării unei compuneri originale. Le mulţumim participanţilor şi le urȃm să se bucure ȋn continuare de culorile minunate ale toamnei.

 

Echipa proiectului “Autumnal Light” – ediţia a V-a:

Liceul de Arte „Regina Maria”                                                   Colegiul Technic ”Alexandru Domșa”

prof. Apostol Nicoleta (limba engleză)                                         prof. Trif Eleonora-Luciana (limba engleză)

prof. Jurcoveț Alice (limba și literatura română)                        prof. Ștefănescu Mihaela

prof. Greculeac Camelia (limba franceză)                                   prof. Toth Mariana

prof. Pop Cristina (arte plastice)                                                     prof. Niculescu Claudiatoamna 1toamna 3toamna 4