Cum devii elev in clasa a IX-a la Muzica, Arte Plastice sau Arhitectura

  • PDF

samplePENTRU A DEVENI ELEV ÎN CLS. a IX-a

LA LICEUL DE MUZICĂ ŞI ARTE PLASTICE ALBA IULIA


- 23 mai 2013 te prezinţi la secretariatul şcolii unde ai absolvit clasa a VIII-a şi soliciţi eliberarea fişei de înscriere pentru filiera vocaţională.

- 27-29 mai 2013 EŞTI AŞTEPTAT la secretariatul LICEULUI DE MUZICĂ ŞI ARTE PLASTICE ALBA IULIA, str. Călăraşi nr. 2 , telefon 812473, pentru a te înscrie la examenul de specialitate , având asupra ta următoarele acte :

- copie şi original după certificatul de naştere şi cartea de identitate,

- Fişa de înscriere pentru filiera vocaţională ( primită de la şcoala unde eşti elev)

- 30 mai - 1 iunie 2013 TE PREZINŢI la susţinerea probelor de specialitate pentru admiterea în clasa a IX-a la profilul pentru care te-ai înscris ( muzică, arte plastice sau arhitectură).

- 4 iunie 2013... dacă ţi-ai dorit cu adevărat şi ai întrunit punctajul necesar EŞTI DECLARAT PROMOVAT la probele de aptitudini pentru admitere in clasa a IX-a la LICEUL DE MUZICĂ ŞI ARTE PLASTICE ALBA IULIA !

- 5 iulie 2013 Validarea listei candidaţilor admişi ( după depunerea fişei de înscriere fără opţiuni completată de şcoala la care au promovat clasa a VIII-a ), care au susţinut probe de aptitudini si afişarea listei finale pentru clasa a IX-a la LICEUL DE MUZICĂ ŞI ARTE PLASTICE ALBA IULIA !

- 17 iulie -26 iulie 2013 îţi depui dosarul de înscriere în clasa a IX-a liceu la secretariatul Liceului de Muzică şi Arte plastice având asupra ta:

a) cererea de înscriere;

b) cartea de identitate (dacă este cazul) si certificatul de nastere, în copie legalizată;

c) adeverintă cu notele obtinute la evaluarea nationala ;

d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);

e) fisa medicală.